FIN SERVISU so se pridružili štirje novi sodelavci

Mark, Maja, Ajdina in Dejan, dobrodošli!

Podjetju FIN SERVIS so se v zadnjih nekaj mesecih pridružili štirje novi sodelavci. V svojih timih skrbijo, da knjigovodstvo poteka nemoteno, poleg tega pa so tudi izjemno zanimivi sogovorniki. Zanimalo nas je, zakaj jih je pritegnilo pri računovodstvu, kaj imajo pri svojem delu najraje, ter kaj počnejo v prostem času. Odgovori so nas zelo presenetili, saj so njihove prostočasne aktivnosti vsaj tako pestre in raznolike kot njihove osebnosti. Zanima ji vse od raziskovanja filozofije do poslikave supergic. Preverite, kdo so naši novi zanimivi sodelavci!

FIM SERVIS RAČUNOVODSTVO

V ospredju sodelovanje

Mark je pomočnik v računovodstvu, ki se je pridružil petčlanskemu timu in je odgovoren za knjigovodstvo ter opravljanje drugih nalog. V podjetju FIN SERVIS mu je najbolj všeč profesionalnost, saj si med seboj vsi pomagajo, komunicirajo in si svetujejo. Zaradi tega je okolje v pisarni sproščeno in prijetno, saj vsak od zaposlenih ve, da si vsi, ne glede na nalogo, izziv ali oviro, stojijo ob strani. Mark si v prihodnje želi teoretično znanje podkrepiti s praktičnimi izkušnjami ter stopiti v svet financ. Za računovodstvo se je odločil, ker je ta panoga temelj vseh panog finančnega sveta in se tako želi seznaniti z njenim delovanjem in procesi.

Najbolj ga motivirajo novi izzivi, ob tem pa meni, da so njegova prednost številke, saj je bila matematika od nekdaj njegova strast. V prostem času izjemno uživa v raziskovanju filozofije in zgodovine ter se rad preizkusi v gastronomskih podvigih.

Zadovoljstvo strank izjemnega pomena

Maja se je podjetju prav tako pridružila kot pomočnica v računovodstvu v petčlanskem timu. S to panogo se je prvič srečala že v srednji šoli, in ker so jo vedno zanimale številke, se je odločila, da diplomira iz računovodstva. Pri podjetju FIN SERVIS najbolj ceni kolegialnost in dejstvo, da podjetje v ospredje postavlja zadovoljstvo svojih strank. Z delom želi usvojiti čim več znanja o računovodstvu, predvsem zato, ker ji omogoča golobji vpogled v podjetje in dodatno razumevanje njegovega poslovanja in izzivih, s katerimi se sooča. Sicer je Maja izjemno vztrajna in prilagodljiva, najbolj pa jo motivira novo znanje in pravilno opravljene naloge. Je mamica dveh nadobudnežev, ki se v prostem času ukvarja z unikatno poslikavo superg.  

fin servis računovodstvo

Skrb za zaposlene

Ajdina se je kot računovodski referent pridružila štiričlanskemu timu. Diplomo je opravila na Ekonomski fakulteti, in sicer iz smeri Finance in računovodstvo. Računovodstvo jo je zanimalo že od srednje šole, za kariero na tem področju pa se je odločila predvsem zato, ker vsa podjetja potrebujejo dobro računovodstvo. V podjetju FIN SERVIS jo je najbolj pritegnilo dejstvo, da je vsak novi zaposleni deležen uvajanja in da imajo zaposleni možnost napredovanja do samostojnega dela. Najbolj jo motivira to, da podjetje skrbi za zaposlene in da je tam prijazno ter profesionalno vzdušje. Je zelo delavna, želi se veliko učiti in svoji ekipi ter sodelavcem ponuditi podporo ter ob zahtevnih trenutkih tudi dobro voljo in energijo. Sicer je mamica, ki v prostem času na prvo mesto postavlja družino. Zelo rada se odpravi tudi na sprehod ali potovanje, prebere dobro knjigo ali se enostavno sprošča ob kuhanju.

Povezanost s sodelavci

Dejan se je pridružil štiričlanskemu timu, in sicer kot pomočnik v računovodstvu, kjer trenutno opravlja osnovne knjigovodske naloge, kot sta vnašanje prejetih in izdanih računov ter knjiženje bančnih izpiskov. Pred tem je več kot šest let delal na področju bančništva, kjer se je z računovodstvom srečal le bežno. Očitno dovolj, saj ga je to toliko pritegnilo, da se je odločil, da bo nadaljevanje svoje kariere posvetil prav računovodstvu. Pri FIN SERVISU ga je najbolj pritegnila povezanost s sodelavci, njegova proaktivnost in prilagodljivost pa sta pripomogli k temu, da se je tudi sam izjemno hitro povezal z ekipo. Z delom v podjetju želi nadgraditi svojo kariero, najbolj ga zanima priprava poročil o poslovanju ter področje davkov. Pri delu ga najbolj motivirajo izzivi ter pridobivanje novega znanja, v prostem času pa različne športne aktivnosti.

FIN SERVIS RAČUNOVODSTVO
Categories
Nekategorizirano

Vsak lahko vnaša podatke v računalnik

Le redki pa iz njih razberejo pomembne informacije, ki pomagajo podjetnikom

V FIN SERVISU vsako leto izberejo naj sodelavca in tokrat je naziv pripadel njihovemu finančno-računovodskemu referentu Roku Šešku. Rok je del ekipe od leta 2018, kljub temu da je še na začetku kariere, pa že prevzema dodatne odgovornosti in je nadvse hvaležen sodelavcem, da so prepoznali njegov trud in mu podelili laskav naziv. Z njim smo se pogovarjali o prihodnosti računovodstva, priložnostih in motivaciji. Vabljeni k zanimivemu branju!

Več glav več ve, zato prisega na timsko delo

Rok v podjetju FIN SERVIS skrbi za zagotavljanje točnih, pravilnih in relevantnih informacij strankam. Pri tem je trenutno njegova najpomembnejša vloga zagotavljanje brezhibne podpore svoji vodji ekipe Tanji in drugim skrbnikom strank. Kot pravi, sta računovodstvo in finance pestro področje, kjer se vsakodnevno soočajo z novimi izzivi in priložnostmi. Meni, da se je reševanja izzivov najbolje lotiti ekipno in s pomočjo sodelavcev. Drži se pregovora več glav več ve, saj je prepričan, da mu to omogoča hitrejše pridobivanje novega znanja, s katerim lahko pomaga drugim. Na vsak izziv gleda kot na priložnost za izboljšanje in možnost za novo znanje.

Veliko priložnost za nadaljnjo karierno rast pa mu predstavlja tudi prejet naziv naj sodelavec. Hvaležen je sodelavcem, da so prepoznali njegov trud in mu izkazali to čast, predvsem pa je hvaležen svoji vodji ekipe Tanji, ki mu pomaga na karierni poti. V prihodnosti si želi okrepiti komunikacijo s svojo ekipo ter izboljšati predajanje odgovornosti svojim sodelavcem. Karierno pot si želi nadaljevati v podjetju FIN SERVIS ter biti močan steber opore lastnikom podjetja.

Najpomembnejše je prepoznati, povezati in pravilno interpretirati

Pojem računovodstvo večina napačno definira. Še vedno prevladuje predstava, da je računovodstvo ročno vnašanje kupov podatkov s papirja v računalnik. To je stvar preteklosti, saj se je z digitalizacijo in tehnologijo ta panoga izjemno razvila. Kot pravi Rok, lahko vsak vnaša podatke v računalnik, le redki pa lahko iz teh podatkov razberejo pomembne informacije, s katerimi nato pomagajo podjetnikom do želenega uspeha. Verjame, da v prihodnosti poklic računovodje, kot ga poznamo danes, ne bo več obstajal, saj si bodo računalniki med seboj izmenjevali podatke, medtem ko bo njihovo delo usmerjeno v prepoznavanje, povezovanje in pravilno interpretiranje teh podatkov.

Digitalizacija in avtomatizacija računovodstva sta torej največji izzivi in hkrati tudi največja priložnost. Veseli ga, da je del podjetja, ki v Sloveniji na tem področju postavlja trende in nove standarde, ki jih prepoznavajo tudi stranke. Skozi čas je opazil, da ima sicer vsaka stranka svojo zgodbo in želje, je pa vsem skupno to, da si želijo ažurnih informacij, torej podatkov v realnem času, in nato nasvetov, kaj lahko s temi podatki naredijo, da svoje poslovanje spravijo na višjo raven.

Ključna je disciplina

Rok pravi, da motivacija ni vsakodnevna stvar, saj se tudi sam sooča z utrujenostjo in slabimi dnevi. Velik poudarek je tako na disciplini, ki mu omogoča, da kljub takim dnevom opravi svoje delo kakovostno in zanesljivo ter naredi korak bližje svojim ciljem. Motivacija in disciplina pa izvirata predvsem iz njegove želje po poslovnem in osebnem uspehu.

Sicer je Rok aktiven tudi v svojem prostem času, ki ga najraje preživlja s prijatelji in družino ter ob igranju košarke. Pogosto ga lahko srečamo tudi v kinu ali ob gledanju najljubše serije Suits. Rad se pošali, da si je zaradi igralca Gabriela Machta, ki je odlično uprizoril lik Harveyja Spencerja, tudi kupil prvo poslovno obleko. Za konec dodaja, da je izjemno privilegiran v svojem življenju, saj ima kar dva odlična vzornika – očeta Marka in botra Toneta, ki mu s svojimi izkušnjami, znanji in modrostmi omogočata lažje in uspešnejše življenje.

Podrobno beleženje delovnega časa

AKTUALNO NA PODROČJU DELOVNIH RAZMERIJ

Katere novosti prinaša Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti?

V veljavo je stopil Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti. Zakon prinaša novosti in odpira številna vprašanja, zato smo v nadaljevanju pripravili kratek članek, v katerem predstavljamo spremembe in predloge za njegovo implementacijo v prakso.

20. 11. 2023 so stopile v veljavo določbe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti. Določbe Zakona so od sprejema do danes predmet dopolnitev, sprememb in pojasnjevanja, zato je mogoče in verjetno, da nas v zvezi s tem čakajo dodatne spremembe in pojasnila. V nadaljevanju je Miha Šercer, odvetnik iz Odvetniške pisarne Šisernik–Šercer, povzel glavne novosti in spremembe.

 • Evidentiranje prihoda na delo in odhoda z dela

Zakon po novem izrecno zahteva, da delodajalci evidentirajo točen čas prihoda delavcev na delo in odhoda z dela. Marsikateri delodajalec se je do zdaj temu upiral, misleč, da se bodo s tem nabirale nadure, ki jih sicer ne priznava, vendar je takšna bojazen odveč, če delodajalec vzpostavi ustrezen sistem delovnega časa.

Delodajalec namreč lahko določi, da se ne glede na dejansko evidentiran delovni čas kot efektivni delovni čas, ki je tudi podlaga za obračun plače, šteje samo točno določen čas, v katerem se zahteva obvezna prisotnost delavca, npr. od 6. do 14. ure. Takšen način pride v poštev predvsem pri delodajalcih, kjer je delovni čas bolj ali manj fiksen oziroma dejansko ni potreb po delu zunaj polnega delovnega časa, z njim pa se prepreči, da bi si delavci po nepotrebnem kopičili delovne ure, tj. ustvarjali nadure, s predčasnimi prihodi oziroma kasnejšimi odhodi, ki jih delodajalec ne zahteva in tudi sicer niso nujni za nemoten potek delovnega procesa. Če vseeno pride do potrebe po delu zunaj rednega delovnega časa, pa bo to izrecno odredil oziroma odobril delodajalec, s tem ustvarjen presežek pa bo bodisi izrabljen kot t. i. plus ure ali pa izplačan kot nadure. Bistveno je, da so s takšnim režimom delavci vnaprej seznanjeni (pravilnik!), da lahko temu prilagodijo svoje ravnanje, da torej vnaprej vedo, da jim ni treba biti na delu več, kot predpisuje delovni čas, in da se evidentiran čas zunaj tega okvira ne bo štel v (efektivni) delovni čas.

Drugi način, ki pride v poštev predvsem v delovnih okoljih, kjer se delavcem pušča večja svoboda (fleksibilnost) glede razporejanja delovnega časa, je, da se v efektivni delovni čas posameznega meseca sicer vštevajo vse evidentirane ure dela, da pa so delavci eventualni presežek nad polnim delovnim časom dolžni porabiti v obliki prostih ur oziroma dni do konca meseca. Možnost je tudi prenos določenega števila t. i. plus ur v naslednji mesec. Tudi pri tem načinu je ključno, da so delavci vnaprej seznanjeni s tem (pravilnik!), da jim v principu ni treba biti na delu več kot poln delovni čas in da so si sami dolžni organizirati prihod na delo in odhod z dela na način, da delo opravijo v rednem delovnem času ter da se morebitne opravljene ure nad polnim delovnim časom ne bodo upoštevale (oziroma bodo na koncu meseca, če ne bodo izrabljene, brisane, če ne bodo izrecno zahtevane oziroma odobrene s strani delodajalca.

 • Evidentiranje odmora med delovnim časom (malica)

Zakon po novem zahteva, da delodajalci zagotovijo evidenco tudi glede izrabe odmora med delovnim časom, vključno z obsegom (trajanjem) tega odmora. Zakon tega izrecno ne zahteva, vendar je praktično edini način, da se zadosti zakonski zahtevi, da se beleži točen čas izrabe te pravice (začetek in konec). Za to so delodajalcem na voljo številna programska orodja (registrirne postaje oziroma nalepke NFC, telefonske aplikacije, registrirni programi na računalniku …), na delavcih pa je, da ta orodja tudi dejansko uporabljajo.

 • Seznanitev delavcev z evidenco

Zakon zahteva, da delodajalci enkrat mesečno delavce seznanijo z evidenco njihovega delovnega časa. Tej obveznosti delodajalci zadostijo bodisi z mesečnim izpiskom iz evidence bodisi na način, da delavcem zagotovijo dostop do njihove evidence delovnega časa.

 • Obvezna hramba evidenc na kraju opravljanja dela, če se to ne izvaja na sedežu družbe.

Ena izmed novosti je tudi obveznost delodajalca, da na sedežu oziroma kraju opravljanja dela hrani evidenco o izrabi delovnega časa in vso dokumentacijo, na podlagi katere se vpisujejo podatki v evidenco.

Kako preprosto voditi delovni čas zaposlenih?

Podjetje Vasco je razvilo spletno aplikacijo eDan in mobilno aplikacijo mDan, ki sta namenjeni preprostemu vodenju delovnega časa zaposlenih. S svojimi funkcionalnostmi pokrivata vse zakonsko zahtevane evidence ur zaposlenih in rešujeta vsakdanje težave vodenja delovnega časa zaposlenih v podjetju.

Znotraj spletne aplikacije lahko vsak delavec ureja svoje ure, prihod/odhod z dela, malico, bolniške dopuste, dopuste itd. Dovoljene funkcije so odvisne od pravic, ki mu jih je podelil administrator. Ta lahko ureja podatke vsem delavcem, omogočeni so tudi interni vodje, ki lahko urejajo podatke le svoji skupini delavcev. eDan omogoča delavcem pregleden vpogled v evidenco dodatnih in manjkajočih ur znotraj posameznega meseca, kot tudi dnevni, tedenski in mesečni pregled prisotnosti in tako zagotovljen zakonski vpogled v svoje ure. Aplikacija ponuja tudi vse funkcije za aktivno evidenco delovnega časa, torej lahko zaposleni prek spleta zavedejo prihod/odhod z dela, malice in vse preostale odsotnosti.

Mobilna aplikacija je namenjena aktivaciji prihoda/odhoda z dela, malicam, pregledu svojih ur, časovnic itd. Vsak delavec vidi le svoje podatke, medtem ko administrator lahko vidi in ureja podatke vseh delavcev (ali vodja svoji skupini delavcev). Uporabna je tudi za aktivacijo dela na terenu, dela od doma itd.

Za še lažjo aktivacijo prihoda/odhoda na delo (in tudi kontrolo lokacije) in malice so podprli tudi nalepko NFC, ki se lahko namesti na vhodne/izhodne točke podjetja. Zaposleni, ki pride na delo, telefon le približa nalepki, nakar se mDan aktivira avtomatsko in ponudi/zabeleži prihod. Enako se nalepka uporablja tudi za izhode, kot je zabeležen odhod domov, malica itd. 

Za vsa dodatna vprašanja nas lahko kontaktirate na info@fin-servis.si oz. se obrnete na svojega svetovalca.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je po objavi dopolnitev področja evidenc o izrabi delovnega časa z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-A), objavilo tudi naknadna uradna pojasnila. > Kliknite in prenestite uradna pojasnila.

FIN Večer s Saro Isaković in Klemnom Slakonjo

Kako zgraditi most do vrhunskih dosežkov?

V današnjem hitro spreminjajočem se okolju je izjemno pomembno, da vzpostavimo nadzor nad svojim doživljanjem in zunanjim svetom, povežemo osebno in poslovno rast ter tako svoje podjetje popeljemo do vrhunskih dosežkov.

Na letošnjem dogodku FIN Večer nas je nagovorila olimpijska podprvakinja in performance psihologinja Sara Isaković. Skupaj smo odkrili svoje potenciale ter poiskali odgovor na to, kako zgraditi mostove do vrhunskih dosežkov in doseči nove poslovne uspehe. Na odru se ji je pridružil nadarjeni igralec, komik, imitator in pevec Klemen Slakonja, ki je poskrbel za zabavno vzdušje in nasmehe na obrazih. 

Sledilo je prijetno druženje in navdihujoči pogovori ob glasbenih ritmih Jane Šušteršič.

Oglejte si fotografije z dogodka!

Kako razumeti okolje, v katerem delujemo, in analizirati svoje poslovanje?

Ključno je razumevanje izkaza poslovnega izida in bilance stanja

Posel je tekma, v kateri zmagujejo tisti, ki so dobro podkovani, imajo znanje in so delavni, ob tem pa imajo talent in strast ter so razvili dober produkt ali storitev. Ključno je tudi razumevanje in obvladovanje lastnega poslovanja, predvsem razumevanje finančnih izkazov, na podlagi katerih je treba sprejemati odločitve. To pa ni vse. Da bi dobro razumeli okolje, v katerem delujemo, svoje partnerje in tudi konkurente, je nujno, da razumemo, kaj nam o njih razkrivajo temeljni računovodski izkazi.

Računovodske izkaze je treba spremljati pogosteje

Izkaz poslovnega izida in bilanca stanja sta dva temeljna računovodska izkaza, ki sta vir podatkov o našem lastnem poslovanju in dober temelj za načrtovanje ter sprejemanje poslovnih odločitev. Ob hitro spreminjajočem se okolju je treba izkaze spremljati pogosteje, v določenih panogah celo mesečno. Le tako namreč vemo, kaj se dogaja v okolju, v katerem delujemo, kaj se dogaja znotraj našega podjetja ter kdaj je treba nemudoma reagirati, sprejeti nove odločitve oz. prilagoditi strategijo poslovanja. Kljub temu se večina podjetnikov s tema dvema izkazoma sreča zgolj enkrat letno, in sicer takrat, ko je čas za oddajo letnih poročil.

Iz bilance stanja lahko razberemo kulturo poslovanja

Iz bilance stanja lahko razberemo informacije o premoženju in dolgovih družbe na določen dan. Ker se stanje v podjetju neprestano spreminja, bilanco vedno preverjamo na presečni dan. Bilanca stanja ima dve uravnoteženi strani – na eni sredstva (aktiva), torej premoženje, s katerim podjetje razpolaga (osnovna sredstva, nepremičnine, finančne naložbe, zaloge, terjatve, denar), in na drugi strani vire sredstev (pasiva), s katerimi podjetje financira to premoženje, torej kapital (obveznosti do lastnikov) in dolgovi (obveznosti do dobaviteljev, bank, delavcev, države …)

Dodatno se sredstva delijo nato na dolgoročna (nepremičnine, naprava, oprema …) in kratkoročna sredstva (kot so zaloge materialov, ki jih nato hitro prodamo naprej, kratkoročne terjatve, denarna sredstva …). Na drugi strani pa imamo kapital, ki raste z dobički oz. se zmanjšuje z izgubami (osnovni kapital, rezerve, preneseni dobiček/izguba, dobiček/izguba tekočega leta).

Nasvet: Ko razmišljamo o naložbah, torej kako bomo določene stvari financirali, je pomembno, da zagotovimo financiranje dolgoročnih sredstev z dolgoročnimi viri.  Pri analizi in projekcijah je dobro, da smo nekoliko bolj konservativni in upoštevamo več možnih scenarijev – od pesimističnega in realističnega do optimističnega. Iz računovodskih izkazov lahko prav tako razberemo, ali je naše podjetje oz. ali so naši partnerji in dobavitelji plačilno sposobni. S primerjavo izkazov več obdobij lahko ocenjujemo kulturo poslovodenja, slog upravljanja financ, nagnjenost k tveganjem ali naravnanost konservativnemu upravljanju financ. Nekatera podjetja/podjetniki so vedno na meji likvidnosti, medtem ko so drugi večinoma ves čas močno likvidni. Ob tem je treba biti pozoren tudi na to, da vsak podjetnik želi prikazati najboljšo sliko o svojem poslovanju, zato je računovodske izkaze treba vedno obravnavati z določeno mero previdnosti in jih postaviti v širši okvir poslovanja opazovane družbe.

Kako razbrati, kaj se dogaja v našem podjetju?

Izkaz poslovnega izida je neposredno povezan z bilanco stanja in nam razkriva informacije o rezultatu poslovanja v nekem časovnem obdobju. Torej ni statičen, ampak ga opazujemo določeno obdobje. Zaradi hitro spreminjajočega se okolja je najbolj smotrno, da se izkazi spremljajo na mesečni ravni. V izkazu poslovnega izida vidimo, koliko prihodkov od prodaje smo ustvarili, medtem ko imamo na drugi strani odhodke (stroške dela, materiala, storitev, amortizacijo, obresti …). Ko odhodke in nato še davek od dohodkov odštejemo, dobimo čisti dobiček ali izgubo, torej poslovni izid, ki pripada lastnikom.

Zanimivo je npr. analizirati učinkovitost stroškov v različnih obdobjih, in sicer kolikšen odstotek je določene kategorije stroškov v prihodkih, in tega primerjati s prejšnjimi leti.

Primer

Če imamo recimo proizvodno podjetje, lahko pogledamo, kolikšen delež so predstavljali stroški materiala v prihodkih preteklega leta. Če je delež stroškov materiala znašal 28 % in nato v naslednjem letu 26 %, lahko ugotovimo, da je bilo podjetje pri stroških materiala za 2 % bolj učinkovito kot leto prej. Razlog za boljšo učinkovitost lahko tiči v povečanju cen naših izdelkov, optimizaciji oziroma modernizaciji proizvodnje, padcu cen ali izboljšanju nakupnih pogojev pri nabavi materiala.

Nato pa je recimo ta strošek materiala v naslednjem letu predstavljal 10 % več, torej 36 %, kar pomeni, da je bilo podjetje pri stroških materiala kar 10 % manj učinkovito. Z analizo razlogov za manjšo učinkovitost bomo našli razlog za slabšo učinkovitost, kar bo omogočilo hitro sprejemanje pravih odločitev. V našem primeru bi lahko bili razlog za slabšo učinkovitost stroškov materiala v povečanju cen materialov, ki jih nismo prenesli v svoje prodajne cene. Možni so tudi drugi razlogi, npr. neučinkovita izkoriščenost proizvodnje, tehnične težave v proizvodnji ipd.

Podobno lahko spremljamo in analiziramo učinkovitost drugih stroškov (energije, stroškov dela, stroškov storitev …)

Nasvet: Kot je razvidno iz primera, lahko na podlagi rednega mesečnega spremljanja in analiziranja poslovanja hitro zaznavamo trende oziroma spremembe v poslovanju, kar nam omogoča sprejemanje pravih odločitev ob pravem času. To nam omogoča, da morebitne težave zaznamo pravočasno in se izognemo neželenim posledicam.

Iz finančnih izkazov poslovanja lahko izračunamo tudi vrsto kazalnikov, ki nam omogočajo enostavno razumevanje trendov določenih kategorij ter primerjavo s preostalimi podjetji v panogi ter širše. Zelo uporaben finančni kazalnik je na primer dodana vrednost na zaposlenega, ki meri učinkovitost in produktivnost dela zaposlenih v podjetju. Kazalnik je primeren za primerjavo produktivnosti med podjetji v isti panogi ali za spremljanje učinkovitosti dela zaposlenih v podjetju skozi čas. Drug zelo uporaben finančni kazalnik je EBITDA (dobiček pred obrestmi, davki in amortizacijo, ki se uporablja za merjenje dobičkonosnosti podjetja iz osnovne dejavnosti. EBITDA prikazuje, koliko denarja podjetje zasluži iz svojega poslovanja. Je dober približek denarnemu toku, ki ga podjetje ustvari v nekem obdobju.

Vedno smo vam na voljo za dodatne informacije in nasvete: info@fin-servis.si

Vodite finance ali finance vodijo vas?

CEED Slovenia je v podkastu Pika na P gostil Toneta Dolenška, direktorja družbe FIN SERVIS, v okviru katere zadnjih 25 let spremlja in svetuje mnogim podjetnikom. Kot strokovnjak s področja financ ter računovodstva skupaj s podjetniki prepoznava in diagnosticira morebitne izzive na področju financ ter davkov. Poznavanje omenjenih področij je vitalnega pomena za uspešen razvoj in rast podjetij. Pravočasno zaznavanje morebitnih izzivov pa je ključnega pomena za stabilnost in dolgoročen obstoj družbe/podjetnika.

Vabljeni k poslušanju!

V podkastu boste izvedeli …

 • Kako računovodje gledajo na podjetnike?
 • Kaj je skupnega podjetnikom, ki so na začetku podjetniške poti?
 • Zakaj se podjetniki izogibajo financam?
 • Kako podjetnika pripeljati do tega, da se financ loti na pravi način?
 • Zakaj je pomembno, da znajo podjetniki brati poslovne izkaze?
 • Kako povezati kategorije iz finančnih izkazov s kategorijami, s katerimi podjetniki operirajo v vsakdanjem poslovanju?
 • Kako lahko podjetje iz finančnih izkazov zaznava trende stroškov poslovanja?
 • Zakaj je nujno potrebno spremljati izkaze na mesečnem nivoju in pravočasno dobiti prave podatke o poslovanju?
 • Zakaj je nujna doslednost pri zbiranju in vnašanju podatkov in črpanja iz istega vira podatkov?
 • Kaj je kontni plan in zakaj je pomembno, da ga podjetnik oblikuje skupaj z računovodjo glede na potrebe dejavnosti?
 • Zakaj je pomembno, da delamo primerjavo številk skozi časovna obdobja?
 • Kako naj bi izgledala komunikacija med podjetnikom in računovodjo?
 • Kako priti do tega, da uspešno upravljaš finance podjetja?
 • Zakaj je pomembno, da finančne izkaze razume širši vodstveni tim podjetja?
 • Zakaj je administrativno-finančna funkcija podcenjena v primerjavi npr. s prodajo ali izvedbo?
 • Kakšno podporo podjetnik upravičeno pričakuje od svojega računovodje?
 • Kje začeti, če želite uspešno voditi svoje finance?

Vabljeni k poslušanju!

Kako lahko spremenite akontacijo davka na dobiček?

Akontacija davka na dohodke pravnih oseb oziroma dohodke iz dejavnosti se izračuna po avtomatizmu, na podlagi lanskega poslovanja podjetja. Kaj pa, če podjetje oziroma podjetnik predvideva zmanjšan obseg poslovanja in si želi plačevati temu primerno akontacijo čez leto, da ne bi brez potrebe kreditiral države – na vračila preplačane akontacije bi namreč moral čakati do oddaje obračuna 2023, to pa je šele prihodnje leto?

To lahko spremeni. In sicer tako, da med letom vloži vlogo za spremembo višine akontacije, če upravičeno pričakuje, da bo njegova davčna osnova v tekočem davčnem obdobju nižja ali višja, in to tudi utemelji s priloženimi dokazili oziroma pojasnili.

Kakšne so spremembe pri pravilih glede zaprosil za spremembo višine akontacije omenjenega davka?

Davčni zavezanec lahko odda vlogo za medletno spremembo višine akontacij (prek DD_SprAkt), kjer oceni višino dohodkov in višino odhodkov v tekočem obdobju ter obrazloži spremembo davčne osnove. Davčni zavezanec vloži zahtevo najmanj 30 dni pred dospelostjo obroka akontacije. O zahtevi davčni organ odloči v roku 15 dni. Spremenjen je tudi rok za plačilo akontacij davka, ki je zdaj najpozneje do 20. v mesecu za pretekli mesec, opozarja Marko Šeško, strokovni direktor pri družbi FIN Servis.

Pravila so tako rekoč enaka kot lani, saj tudi v letu 2022 pri oddaji vlog podjetja in podjetniki niso več prilagali ocenjenih davčnih obračunov za tekoče leto oziroma to ni bilo več treba.

Katera podjetja bodo zaprosila za nižjo akontacijo in zakaj se to splača?

»Podjetniki oziroma podjetja, ki pričakujejo slabši poslovni izid v letu 2023 glede na preteklo leto, se bodo verjetno odločila za spremembo akontacij davka na dohodek iz dejavnosti oziroma davka od dohodkov pravnih oseb, saj si bodo s tem izboljšali likvidnost in ne bodo po nepotrebnem financirali države,« pravi Šeško.

Zakaj nekateri pričakujejo manj dobička kot v preteklosti in bi zato plačevali nižjo akontacijo?

Razlogov za pričakovani slabši rezultat poslovanja je precej, še dodaja sogovornik, in so različni glede na dejavnosti, v katerih subjekti poslujejo. »Ocenjujemo, da bodo glavni razlogi višji vstopni stroški, torej energenti, stroški dela, surovin, stroški financiranja na eni strani in na drugi strani upad povpraševanja. To bo povzročilo pritisk na cene in s tem doseganje nižjih marž.«

Podjetja in podjetniki se spoprijemajo z zahtevnimi razmerami na trgu. Še vedno se spopadajo s pomanjkanjem delovne sile, s pritiskom na stroške dela (višino plač) zaradi inflacijskih učinkov, dviga minimalne plače in posredno z rastjo plač v javnem sektorju.

Prav tako negotovost na trgu energentov ne omogoča planiranja stroškov za več kot nekaj mesecev vnaprej.

Pri nekaterih panogah se podjetja soočajo z manjšimi naročili in pritiski na cene že od lanske jeseni.

Stroški financiranja so se v zadnjem obdobju zaradi dviga obrestnih mer močno povečali.

Cene surovin se sicer umirjajo, vendar so nekatera podjetja zaradi negotovih razmer v dobavnih verigah lani nakopičile zaloge po relativno visokih cenah.

»To je samo nekaj razlogov, zaradi katerih lahko podjetniki in podjetja utemeljeno pričakujejo slabši rezultat poslovanja in možnost izgub. Zato je zelo pomembno, da natančno spremljajo rezultate poslovanja in pravočasno ter ustrezno ukrepajo,« še končuje Marko Šeško.

VIR: Ta prispevek je bil objavljen v tematski prilogi Davki, dolgovi in terjatve, časnik Finance. Avtor članka: Tanja Smrekar

Categories
Nekategorizirano

Izzivi v gospodarstvu: Kako ostati konkurenčni in finančno stabilni?

Gospodarska situacija v Sloveniji je v zadnjem času precej negotova in podjetja se morajo neprestano prilagajati spreminjajočim se okoliščinam, saj le tako lahko ostanejo konkurenčna in uspešna. Finančna stabilnost, cene denarja, obrestne mere, zadolževanje, cene materialov in surovin, rast stroškov dela, energentov in davčna reforma so samo nekateri izzivi, s katerimi se bodo morala ali pa se že spopadajo.

V nadaljevanju Tone Dolenšek, direktor podjetja FIN Servis, predstavi nekaj nasvetov, kako ostati finančno stabilni, konkurenčni in uspešno poslovati v negotovih gospodarskih razmerah.

Višanje cen denarja in obrestnih mer

V letu 2023 bodo cene denarja in obrestne mere naraščale, kar bo pomenilo težje in dražje zadolževanje. Podjetja morajo biti pri tem pozorna na svoja finančna sredstva in jih optimalno upravljati. To lahko storijo tako, da poiščejo ugodnejše kreditne pogoje ali pa svoje finančne vire optimizirajo s strateškim načrtovanjem. V ospredju bo zagotovo izziv zagotavljanja finančne stabilnosti in preudarjeno načrtovanje novih naložb.

Umirjanje cen materialov in surovin

Letos pričakujemo tudi umirjanje cen materialov in surovin. Podjetja morajo biti pri nakupu materialov in surovin pozorna, da ne plačujejo višjih cen, kot je to potrebno, in da optimalno upravljajo zaloge, saj je v njih lahko vezanih precej denarnih sredstev. Treba je redno spremljati cene, ustrezno prilagajati svojo nakupno strategijo ter vzpostaviti dobre povezave in odnose s ključnimi dobavitelji.

Pritiski rasti stroškov dela

Letos bo eden izmed izzivov zagotovo pritisk na rast stroškov dela, saj ti v zadnjem obdobju niso sledili porastu drugih cen. Eden izmed razlogov za to je vsekakor dvig plač v javnem sektorju in povečanje minimalne plače. To lahko vodi do višanja cen izdelkov in storitev, posledično tudi do zahtev po višjih plačah, kar pa lahko negativno vpliva na konkurenčnost podjetij na trgu. Podjetja bodo zagotovo morala razmišljati, kako rešiti nastalo situacijo, kako optimizirati in avtomatizirati procese ter kako povečati svojo produktivnost.

Spremljanje stroškov energentov in državnih ukrepov

Leto 2023 bo vključevalo tudi spremljanje stroškov energentov in ukrepov, ki jih bo vlada sprejemala. Do 30. 6. 2023 velja kapica na energente, vendar še ni jasno, kaj se bo zgodilo po tem datumu. Podjetja se morajo zato prilagoditi in spremljati spremembe na tem področju. Če se cene ne bodo regulirale ali omejile s kapico in če bodo rasle, bo treba to prenesti v ceno proizvodov ali storitev. Ena izmed rešitev je tudi, da se podjetja začnejo osredotočati na energetsko učinkovite vire, kot so recimo sončne celice, in stremijo k temu, da dolgoročno postanejo samooskrbna.

Napoved obsežne davčne reforme

Podjetja se morajo pripraviti na obsežno davčno reformo, ki jo napoveduje vlada. Ta bo zagotovo izziv, saj podjetja za svoje poslovanje potrebujejo stabilno in predvidljivo davčno ter poslovno okolje. To je trenutno polno negotovosti, saj se še vedno ne ve, kaj vse nas čaka v tem in naslednjih letih. Negotovost pa zagotovo lahko vodi tudi do težav pri načrtovanju, zato sta potrebni prilagodljivost in sposobnost hitrega odzivanja na spremembe. Podjetja se torej morajo pripraviti na različne možne scenarije.

Vse omenjene izzive lahko podjetja uspešno premagujejo z dobro pripravljenostjo in ustreznim pristopom. Pazljivo morajo spremljati vse parametre poslovanja, zlasti kako vplivajo drug na drugega, ter vsesplošno dogajanje in ohranjati prilagodljivost in fleksibilnost. Ključnega pomena za uspešno poslovanje pa so tudi kakovostni računovodski podatki in svetovanje. S hitrim prenosom informacij, dobrimi podatki in analizami poslovanja lahko podjetja hitro sprejemajo odločitve in ne zamudijo priložnosti. Za uspešno poslovanje je lahko ključen vsak mesec, le s pravimi podatki ob pravem času pa lahko podjetja dosegajo svoje poslovne cilje v tej dinamični gospodarski klimi.

FIN Servis ima dve novi sodelavki

Ester in Emina, dobrodošli!

Podjetju FIN Servis sta se letos pridružili Ester in Emina, obe kot finančno računovodski referentki. Vsaka v svojem timu skrbita, da nemoteno poteka knjiženje poslovnih dogodkov, izvajanje plačilnega prometa ter urejanje in arhiviranje dokumentacije.

Finančni izzivi kot del vsakdanjega življenja

Ester pravi, da jo računovodstvo izjemno zanima, saj smo v vsakdanjem življenju povezani z različnimi finančnimi izzivi. Tako si v podjetju FIN Servis želi pridobiti čim več znanja ter s svojim delom podpirati sodelavce in biti v pomoč strankam. V FIN Servisu najbolj ceni kolegialnost, sproščeno vzdušje, pripravljenost na deljenje znanje in srčnost mladostne ekipe. Ester je sicer Primorka in mamica treh otrok, ki svoj prosti čas rada preživlja ob dobri knjigi, na sprehodu ali teku.

Najpomembnejše je sodelovanje

Emina je diplomirana ekonomistka, ki si je že nekaj časa želela napredovati na svojem področju, zato verjame, da je delo v podjetju FIN Servis odlična priložnost ter odskočna deska za karierni razvoj. Najbolj ceni prav poseben odnos, ki ga imajo v podjetju, predvsem dejstvo, da neprestano sodelujejo in si med seboj tudi pomagajo. Emina je prepričana, da se bo z delom v svojem timu naučila veliko novega, pridobila nove izkušnje ter bo tako v pomoč svoji ekipi in tudi strankam. V prostem času rada bere ali se odpravi na sprehod z družino.

Nestabilni časi: Potrebni načrti za različne scenarije

Z računovodjo poskrbite za optimalno načrtovanje poslovanja

V FIN Servisu vsako leto izberejo naj sodelavca in tokrat je naziv pripadel njihovemu skrbniku strank Mateju Štanglju. Matej je v podjetju zaposlen že sedem let. Svetuje podjetjem iz različnih panog, ob tem pa vodi tudi ekipo ljudi. Pravi, da sta pri vodenju in svetovanju izjemno pomembna redna komunikacija in aktivno poslušanje drug drugega. Z njim smo se pogovarjali o tem, na kaj morajo biti podjetja pozorna v teh nestabilnih časih in kako jim je lahko računovodstvo ob tem v podporo. Vabljeni k zanimivemu branju!

Temelj – ažurni računovodski podatki

V zadnjih letih smo priča nepredvidljivim dogodkom – trenutni časi so nestabilni, trgi so nepredvidljivi, napovedujejo recesijo in krizo. Z njimi se srečujejo vsa podjetja, in kot pravi Štangelj, je pomembno, da imajo že zdaj pripravljene načrte za različne scenarije oz. dogodke, ki se lahko zgodijo. V mislih je treba ves čas imeti okrevanje podjetja, na podlagi tega pa čim bolj optimalno mesečno, polletno, letno in večletno načrtovati. Dodaja še: »Pri tem je izjemno pomembno, da ima vodstvo ažurne računovodske podatke, da se lahko na podlagi njih primerno odloča in načrtuje. Ključna pa je tudi komunikacija med vodstvom in zaposlenimi. Tako vodstvo lahko hitro ukrepa in se prilagodi spremembam na trgu in pri poslovanju, dobra komunikacija z dobavitelji in kupci pa olajša posledice nepredvidljivih dogodkov.«

Proaktivni predlogi – kako ravnati ob nepredvidljivostih

Štangelj poudarja, da dobri računovodje vse bolj postajajo svetovalci: »Izjemno pomembno je, da poleg osnovnih računovodskih nalog, kot sta recimo beleženje poslovnih dogodkov in obračun plač, strankam predstavimo, kaj pomenijo določene situacije za njihovo poslovanje, in pripravimo predloge, kako se pripraviti, če se na trgu pojavijo nestabilnosti in nepredvidljivosti. Da smo jim torej v podporo, predvsem v kriznih situacijah, ter da jim svetujemo.« Prav tako pri svojem delu opaža, da veliko novih strank, ki se jim pridruži, ni navajenih na takšno proaktivno delovanje računovodstva, ob katerem se lahko nato bistveno lažje odločajo. Ob takem pristopu so prav prijetno presenečene.

Pravočasno obveščajo stranke o novostih

Pri računovodskem delu najpogostejši izziv predstavljajo predvsem neprestane novosti, ki jim je treba slediti in jih upoštevati. Nenehno izobraževanje je, kot pravi Matej, stalnica, saj le tako lahko zagotavljajo nemoteno poslovanje podjetij in usklajenost z zakoni, ki se pogosto spreminjajo. Prav tako pa se od dobrega računovodja pričakuje, da je dobro organiziran in da zna komunicirati s strankami, saj je z njimi dnevno v stiku. In prav to Mateja pri njegovem delu tudi najbolj motivira, da lahko pomaga strankam pri njihovem boljšem in uspešnejšem poslovanju, da je lahko z njimi v stiku, jim svetuje in izrazi svoje strokovno mnenje.

Dobra komunikacija, poslušanje in razumevanje

Tako kot pri odnosu s strankami je enako pri odnosu s sodelavci. Vodenje ljudi in svetovanje strankam temelji predvsem na dobri redni komunikaciji, aktivnem poslušanju in razumevanju. Matej dodaja, da je ob tem ključno, da ohranjaš pozitivnost in da si resnično pripravljen pomagati, ne zgolj delegirati ter zahtevati. Dober vodja je tako pripravljen in odprt za lastno konstruktivno kritiko, saj le tako lahko skupaj s svojimi strankami in sodelavci raste ter napreduje.

Na koncu nam je Matej zaupal, da ga poleg dela sicer najbolj navdihuje in osrečuje njegova družina, ki mu vedno stoji ob strani. Trenutno mladi očka največ časa posveča svoji desetmesečni hčerki, uživa pa tudi v košarki, nogometu, tenisu in rokometu, ki ga je deset let celo profesionalno treniral. V svojem prostem času rad tudi ustvarja, predeluje in obnavlja stvari – trenutno kombi v avtodom.

Mateju čestitamo za naziv naj sodelavec in mu želimo veliko uspehov tako na poslovni kot osebni poti.

To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.