Kaj prinaša nov interventni zakon za pomoč gospodarstvu?

Vlada Republike Slovenije je sprejela Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 (ZIUZEOP) oziroma t. i.“mega korona zakon“za državljane in gospodarstvo. Ukrepi, ki so bili sprejeti, so namenjeni predvsem posameznikom in podjetjem, ki bodo utrpeli negativne finančne posledice epidemije, kmalu pa lahko pričakujemo tudi drugi paket ukrepov, ki se bo osredotočal na popravke in dopolnitve prvega paketa ter zagotovitev likvidnosti slovenskega gospodarstva.

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) narekuje ukrepe, ki veljajo od 13. 3. 2020 do 31. 5. 2020. Zakon dopušča možnost podaljšanja za 30 dni, v kolikor epidemija ne bo preklicana do 15. 5. 2020.

V nadaljevanju izpostavljamo ukrepe, ki naslavljajo štiri pomembne sklope državne pomoči gospodarstvu:

 1. Povračilo izplačanih nadomestil in oprostitev plačila prispevkov za zaposlene na čakanju.
 2. Oprostitev plačila prispevkov za PIZ za zaposlene, ki delajo ter obveznost izplačila kriznega dodatka.
 3. Izplačilo izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dodatka.
 4. Oprostitev plačila prispevkov za samozaposlene osebe, družbenike, kmete, verske uslužbence.

Ob sprejetju novega »korona mega zakona« smo se v Fin-servisu dotaknili številnih izzivov in vprašanj ter opozorili na pomembne mejnike in pogoje, ki vam lahko omogočijo pridobivanje dodatne finančne pomoči. V nadaljevanju tega prispevka so opisani izbrani ukrepi vlade po omenjenih sklopih.

Povračilo izplačanih nadomestil in oprostitev plačila prispevkov za zaposlene na čakanju

 • Pravico do ukrepa imajo vsi delodajalci v R Sloveniji, razen določeni proračunski uporabniki in delodajalci s področja finančnih in zavarovalniških dejavnosti.
 • Upravičeni delodajalci katerim bodo po njihovi oceni prihodki v prvem polletju upadli za več kot 20 % glede na isto obdobje 2019 in v drugem polletju 2020 ne bodo dosegli več kot 50 % rast prihodkov glede na isto obdobje 2019.
 • V primeru, da pogoj v letnem poročilu za leto 2020 ne bo dosežen, bo moral upravičenec vrniti celotno pomoč.
 • Upravičenci, ki so začeli s poslovanjem v letu 2019 dokazujejo upad prometa s primerjavo na mesec februar 2020.
 • Delodajalec prejme povračilo izplačanega nadomestila plače zaposlenim na čakanju.
 • Delavec ohrani vse pravice iz DR.
 • Delodajalec lahko pozove delavca, da se vrne na delo do sedem zaporednih dni v tekočem mesecu in ne izgubi pravice do povračila, predhodno obvestiti Zavod za zaposlovanje.
 • Pisna napotitev delavca na začasno čakanje.
 • Pravica do povračila nadomestila za delavce, ki dela ne opravljajo zaradi višje sile (varstvo otrok in nezmožnost prihoda na delo, zaprtje mej).
 • Višina nadomestila kot določa ZDR (80%), ne nižja od minimalne plače (cca 950,00 EUR bruto).
 • Povračilo v višini izplačanega nadomestila vendar največ do povprečne mesečne plače v RS v letu 2019.
 • Oprostitev plačila prispevkov obračunanih od izplačanih nadomestil, razen akontacije dohodnine, katero plača delodajalec.
 • Povračilo nadomestil in oprostitev plačila vseh prispevkov od 13. 3. 2020 do 31. 5. 2020.

Postopek in način uveljavljanja povračila nadomestila plače:

 • Delodajalec vloži vlogo v e-obliki pri Zavodu za zaposlovanje v roku 8 dni od napotitve delavca na čakanje oziroma najkasneje v roku 8 dni od uveljavitve zakona (predviden rok: 19. 4. 2020).
 • Ni pravice do povračila v primeru neporavnanih obveznosti, ki jih pobira FURS, na dan vložitve vloge ali ne predloženih obračunov davčnih odtegljajev iz delovnega razmerja za zadnjih 5 let ali je nad njim uveden stečajni postopek.

Povračilo nadomestila:

 • Zavod RS za zaposlovanje odloči o vlogi v roku 8 dni s sklepom.
 • Povračilo nadomestila se delodajalcu izplačuje mesečno in sicer do 10. v mesecu, ki sledi mesecu izplačila nadomestila plače.
 • Nadzor nad dodelitvijo in izplačevanjem nadomestil izvaja Zavod RS za zaposlovanje ter Inšpektorat RS za delo.

Obveznosti delodajalca:

 • V obdobju prejemanja povračila izplačanih nadomestil mora delodajalec delavcem izplačevati neto nadomestila plače.
 • Delodajalec ne sme odrejati nadurnega dela, če to delo lahko opravi z delavci na začasnem čakanju na delo.
 • Če delodajalec pozove delavca nazaj na delo ali je delavcu prenehal razlog višje sile mora o tem obvestiti Zavod RS za zaposlovanje.
 • Delodajalec mora prejeta sredstva vrniti v trikratni višini, če ravna v nasprotju z zgoraj navedenim.
 • Prejeta sredstva vrne delodajalec, ki prične s postopkom likvidacije.

Oprostitev plačila prispevkov PIZ za zaposlene, ki delajo ter obveznost izplačila kriznega dodatka

 • Delodajalci so oproščeni plačila prispevkov za PIZ (15,50% iz plače in 8,85% na plače), plača jih RS.
 • Oprostitev za mesec marec*, april in maj 2020.
 • Delodajalci vsakemu zaposlenemu, ki dela in njegova zadnja plača ni presegala trikratnika minimalne plače, izplačajo mesečni krizni dodatek 200 EUR, ki je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov, za mesec marec se izplača krizni dodatek sorazmerno.
 • REK obrazci za izplačilo plač od 23. 4. 2020.

Izplačilo izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dodatka – SAMOZAPOSLENI

 • Upravičeni tisti (samozaposleni, družbeniki v enoosebni družbi, verski uslužbenec, kmet), ki zaradi epidemije ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu.
 • Temeljni dodatek za marec 2020 v višini 350,00 EUR, za april in maj 2020 v višini 700,00 EUR.
 • Ni pravice do izplačila temeljnega dodatka v primeru neporavnanih obveznosti, ki jih pobira FURS, na dan uveljavitve zakona – 11. 4. 2020.
 • Pogoj za izplačilo – predložitev izjave FURS, da upravičenec zaradi epidemije ne more opravljati dejavnosti / v zmanjšanem obsegu.
 • Izjavo bo možno predložiti na FURS po 14. 4. 2020.

Bistveno zmanjšan obseg opravljanja dejavnosti:

 • Vsaj 25 % zmanjšanje prihodkov upravičenca v mesecu marcu 2020 v primerjavi s prihodki v februarju 2020 ali
 • vsaj 50 % zmanjšanje prihodkov upravičenca v mesecu aprilu ali maju 2020 v primerjavi s prihodki v februarju 2020.
 • Temeljni dodatek za mesec marec bo FURS izplačal 25. 4. 2020, če bo izjava vložena do 18. 4. 2020.
 • Predložitev izjave med 19. 4. 2020 in 30. 4. 2020 izplačilo dodatka za marec ali april do 10. 5. 2020.
 • Predložitev izjave med 1. 5. 2020 in 31. 5. 2020 izplačilo dodatkov do 10. 6. 2020.
 • Izjave se predložijo za posamezen mesec ali za več mesecev skupaj, najkasneje do 31. 5. 2020.
 • Mesečni temeljni dodatek izplačuje FURS.

Vračilo temeljnega dodatka:

 • Predložena izjava je javnega značaja in objavljena na spletni strani FURS.
 • Do pomoči so upravičeni tisti samozaposleni, ki jim bodo prihodki v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20 % glede na isto obdobje leta 2019 in v drugem polletju 2020 niso dosegli več kot 20 % rast prihodkov glede na isto obdobje leta 2019.
 • V primeru, da ta pogoj pomoči ni dosežen, mora upravičenec vrniti celotno pomoč.

Oprostitev plačila prispevkov – SAMOZAPOSLENI

 • Upravičeni tisti (samozaposleni, družbeniki v enoosebni družbi, verski uslužbenec, kmet), ki zaradi epidemije ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu.
 • Do oprostitve plačila prispevkov ni upravičena oseba:
 • ki do uveljavitve zakona ni bila ustrezno zavarovana
 • v primeru neporavnanih zapadlih obveznosti, ki jih pobira FURS, na dan predložitve vloge
 • Oproščene prispevke za upravičence na podlagi podatkov FURS, plača Republika Slovenija.
 • Upravičenec do plačila prispevkov prispevke v obračunu prispevkov samo obračuna in jih ne plača
 • V primeru, da se izkaže, da izjava ni bila resnična, je prejemnik dolžan vrniti oproščene prispevke z zamudnimi obrestmi.

V primeru vprašanj in dodatnih informacij nam lahko pišete na info@fin-servis.si.

Računovodstvo svetovanje finservis

FIN SERVISU so se pridružili štirje novi sodelavci

Podjetju FIN SERVIS so se v zadnjih nekaj mesecih pridružili štirje novi sodelavci. V svojih timih skrbijo, da knjigovodstvo poteka nemoteno, poleg tega pa so tudi izjemno zanimivi sogovorniki. Zanima ji vse od raziskovanja filozofije do poslikave supergic. Preverite, kdo so naši novi zanimivi sodelavci!

Preberi
FIN SERVIS NAJ SODELAVEC ROK ŠEŠKO

Vsak lahko vnaša podatke v računalnik

V FIN SERVISU vsako leto izberejo naj sodelavca in tokrat je naziv pripadel njihovemu finančno-računovodskemu referentu Roku Šešku. Z njim smo se pogovarjali o prihodnosti računovodstva, priložnostih in motivaciji. Vabljeni k zanimivemu branju!

Preberi
FIN SERVIS

Podrobno beleženje delovnega časa

V veljavo je stopil Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti. Zakon prinaša novosti in odpira številna vprašanja, zato smo v nadaljevanju pripravili kratek članek, v katerem predstavljamo spremembe in predloge za njegovo implementacijo v prakso.

Preberi

Naročite se na fine novice

Sledite trendom, novostim, priložnostim, finim brezplačnim dogodkom in našemu delu.
To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.