Spremembe davčne zakonodaje, ki bodo vplivale na poslovanje podjetij v letu 2020

Zakon o dohodnini

V ZDoh-2 so pomembnejše spremembe in dopolnitve na področju obdavčitve kapitalskih dobičkov in dohodka od oddajanja premoženja v najem. Poleg sprememb je pomembno vedeti tudi, katere določbe na tem področju so ostale v veljavi.

Na področju obdavčitve dohodkov iz oddajanja premoženja v najem se normirani odhodki zvišajo iz 10% na 15%, stopnja obdavčitve pa iz 25 % na 27,5 % (obdavčitev se iz 22,5 % zvišuje na 23,37 %).

Na področju obdavčitve dohodka iz kapitala (obresti, dividende) se obdavčitev širi tudi na »obresti«, dosežene z odstopom ali poplačilom prevzete terjatve. Po novem je izrecno določeno, da odsvojitev delnic ali deležev v okviru pridobivanja lastnih delnic ali deležev šteje za dividendo. Izrecno je določeno tudi, da se kot dividenda obdavčuje dodatno naknadno izplačilo zavezancu, ki je odsvojil delež, in je odvisno od uspešnosti poslovanja v prihodnosti. Stopnja obdavčitve dobička iz kapitala se iz 25 % zvišuje na 27,5 %, po 5-tih letih imetništva kapitala se stopnja zvišuje iz 15 % na 20 %, po 10-tih letih iz 10 % na 15 %, po 15-tih letih iz 5 % na 10 %. Ostala je v veljavi določba, da se po 20-tih letih imetništva kapitala le-ta ne obdavčuje s kapitalskim dobičkom.

Ostale spremembe v ZDoh-2 so na področju:

splošne olajšave (zviša se iz 3.302,70 EUR na 3.500EUR) in dohodninske lestvice,

bonitet (bolj ugodna boniteta od vozil na električni pogon),

dohodku iz dejavnosti – med prihodke iz dejavnosti, se (poleg dividende, obresti in dohodka iz naslova odsvojitve deležev) po novem ne šteje tudi dohodek iz naslova odsvojitve finančnih instrumentov.

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb

Z ZDDPO-2R se uvajajo spremembe in dopolnitve na naslednjih področjih:

za sredstvo, vzeto v poslovni najem se uporabi (prizna) najvišja amortizacijska stopnja, ki ustreza amortizacijski dobi tega sredstva (določba velja že za obdobja od 1. 1. 2019 dalje),

omejuje se zmanjšanje davčne osnove tako, da se iz naslova uveljavljanja olajšav in pokrivanja prenesene davčne izgube prizna zmanjšanje davčne osnove največ do 63 % davčne osnove (najmanj 37 % davčne osnove je obdavčenih z 19 % DDPO, kar pomeni 7 % efektivno davčno stopnjo),

izstopna obdavčitev se uvaja v skladu z direktivo EU. Nanaša se na primere, ko zavezanec prenese sredstva ali svoje davčno rezidentstvo iz Slovenije. V teh primerih se obdavči ekonomska vrednost morebitnega kapitalskega dobička ustvarjenega v Sloveniji,

uvajajo se davčna pravila za odpravo hibridnih neskladij, ki nastanejo zaradi vzajemnega delovanja različnih pravnih sistemov med državami ter preprečuje dvojni odbitek (istega plačila) – tako v državi vira, kot tudi v državi vlagatelja.

Zakon o davku na dodano vrednost

Oktobra 2019 so sprejete spremembe in dopolnitve ZDDV-1, ki prinašajo nova oziroma dopolnjena pravila:

pri skladiščenju blaga na odpoklic,

pri zaporednih dobavah iz ene v drugo državo članico,

pri pridobitvi prevoznih sredstev iz druge države članice.

Za več informacij in svetovanje o uporabi davčnih sprememb pri poslovanju podjetij nam lahko pišete na info@fin-servis.si.

Računovodstvo svetovanje finservis

FIN SERVISU so se pridružili štirje novi sodelavci

Podjetju FIN SERVIS so se v zadnjih nekaj mesecih pridružili štirje novi sodelavci. V svojih timih skrbijo, da knjigovodstvo poteka nemoteno, poleg tega pa so tudi izjemno zanimivi sogovorniki. Zanima ji vse od raziskovanja filozofije do poslikave supergic. Preverite, kdo so naši novi zanimivi sodelavci!

Preberi
FIN SERVIS NAJ SODELAVEC ROK ŠEŠKO

Vsak lahko vnaša podatke v računalnik

V FIN SERVISU vsako leto izberejo naj sodelavca in tokrat je naziv pripadel njihovemu finančno-računovodskemu referentu Roku Šešku. Z njim smo se pogovarjali o prihodnosti računovodstva, priložnostih in motivaciji. Vabljeni k zanimivemu branju!

Preberi
FIN SERVIS

Podrobno beleženje delovnega časa

V veljavo je stopil Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti. Zakon prinaša novosti in odpira številna vprašanja, zato smo v nadaljevanju pripravili kratek članek, v katerem predstavljamo spremembe in predloge za njegovo implementacijo v prakso.

Preberi

Naročite se na fine novice

Sledite trendom, novostim, priložnostim, finim brezplačnim dogodkom in našemu delu.
To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.