Nova pravila za podjetnike normirance v praksi

Tokrat smo vam v okviru dogodka FIN ZAJTRK, na katerem vam postrežemo z odgovori na najbolj pereča vprašanja, s pomočjo davčne strokovnjakinje mag. Elde Romac pojasnili spremembe, ki jih normirancem prinaša novela ZDoh-2S. Davčna svetovalka z licenco ZDSS je na praktičnih primerih pojasnila dileme, s katerimi se od uveljavitve novega zakona 1. 1. 2018 srečujejo podjetniki normiranci, glavne spremembe pa smo za vas zbrali tudi v tem prispevku.

Spremenjena davčna osnova dohodka iz dejavnosti podjetnikov normirancev

Davčna osnova dohodka iz dejavnosti se ugotavlja na podlagi višine normiranih odhodkov v višini 80 % prihodkov, z maksimalno višino normiranih odhodkov 40.000 EUR oziroma 80.000 EUR, če je bila v davčnem letu, za katero se ugotavlja davčna osnova, obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovana vsaj ena oseba za polni delovni čas neprekinjeno najmanj pet mesecev.

Obvezen izstop iz sistema normiranca

Ena izmed glavnih sprememb se nanaša na zavezance, katerih povprečje prihodkov iz dejavnosti dveh zaporednih predhodnih let (leti 2016 in 2017) presega 150.000 EUR. Ti morajo za davčno leto 2018 ugotavljati davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ter obvezno izstopiti iz sistema.

Primer: Če zavezanec v davčnem letu 2016 ugotavlja davčno osnovo na osnovi normiranih odhodkov in doseže 260.000 EUR prihodkov, v davčnem letu 2017 pa doseže 49.000 EUR prihodkov, mora izstopiti iz sistema obdavčitve normiranih odhodkov. V davčnem letu 2018 mora davčno osnovo ugotavljati z upoštevanjem dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov, saj njegovo povprečje prihodkov iz dejavnosti dveh zaporednih let predhodnih let presega 150.000 EUR.

Izjeme pri izstopu iz sistema ugotavljanja davčne osnove

Pri ugotavljanju davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov za izstop iz sistema, pa obstajajo tudi izjeme. V primeru, da je zavezanec začel poslovati v preteklem davčnem letu in posledično ni podatka o prihodkih dveh zaporednih preteklih let, povprečja dveh zaporednih preteklih let še ni mogoče določiti. Zato v tem primeru zavezanec ni dolžan obvezno izstopiti iz sistema ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, in sicer tudi, če v preteklem davčnem letu prihodki presegajo 300.000 EUR, ki jih je zavezanec ustvaril že prvo leto poslovanja.

Upoštevanje prihodkov povezanih oseb

Druga glavna sprememba, ki jo je prinesla novela ZDoh-2S pri ugotavljanju pogojev za izstop iz sistema normiranca, pa se nanaša na situacije, v katerih se poleg prihodkov zavezanca upoštevajo tudi prihodki povezanih oseb. Gre za primer vzpostavitve sheme poslovanja med zavezancem in določenimi drugimi osebami z namenom, da se doseže izpolnitev pogojev za možnost ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov. Spremenjen 48. člen ZDoh-2 se uporablja že za davčno leto 2018, pri čemer se bo pri presoji izpolnjevanja prihodkovnih pogojev upoštevalo dosežene prihodke, ugotovljene po pravilih o računovodenju v letih 2016 in 2017.

Izstop is sistema zaradi istovrstne dejavnosti, netržnih cen in odvisnosti kupca ali zavezanca

Davčni organi za okoliščine, ki kažejo na shemo poslovanja z namenom, da zavezanec izpolni pogoje za normiranca, šteje opravljanje istovrstne dejavnosti med povezanimi osebami, odvisnost zavezanca ali kupca ter poslovanje s cenami, po katerih zavezanec zaračunava svoje blago ali storitve povezani osebi in niso primerljive tržnim cenam. Za povezano osebo se šteje družinski član ali oseba, ki jo nadzira zavezanec.

Novela ZDoh-2S, ki je normirancem v letu 2018 prinesla določene spremembe, je bila pripravljena z namenom odpravljanja pomanjkljivosti dosedanjega sistema.

V primeru vprašanj in izzivov smo vam na voljo na sledečem elektronskem naslovu: info@fin-servis.si.

FIN SERVIS

Vodite finance ali finance vodijo vas?

CEED Slovenia je v podkastu Pika na P gostil Toneta Dolenška, direktorja družbe FIN SERVIS. Preverite, zakaj je pravočasno zaznavanje morebitnih izzivov ključnega pomena za stabilnost in dolgoročen obstoj podjetja. Vabljeni k poslušanju!

Preberi
Marko Šeško, FIN-Servis

Kako lahko spremenite akontacijo davka na dobiček?

Akontacija davka na dohodke pravnih oseb oziroma dohodke iz dejavnosti se izračuna po avtomatizmu, na podlagi lanskega poslovanja podjetja. Kaj pa, če podjetje oziroma podjetnik predvideva zmanjšan obseg poslovanja in si želi plačevati temu primerno akontacijo čez leto?

Preberi

Naročite se na fine novice

Sledite trendom, novostim, priložnostim, finim brezplačnim dogodkom in našemu delu.
To spletno mesto uporablja piškotke za namen izboljšave delovanja spletnega mesta. Več informacij najdete v naših pravilih o rabi piškotkov.